slide 123
anh moi cua thanh long
bang hieu inox phong son
phan chau trinh
Slide 2

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 655

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 724

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 804

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 902

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 734

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 782

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 741

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 847

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 775

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 715

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 753

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 698

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 798

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 765

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 682

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 697

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 795

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 828

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 987

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 695

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 839

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 802

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 625

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 656

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 757

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 816

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 746

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 807

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 927

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 725

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 757

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 791

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 804

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 764

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 1327

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 770

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 684

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 704

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 703

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 723

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 713

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 740

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 759

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 681

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 731

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 701

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 669

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 678

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 664

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 641

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 576

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 592

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 567

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 522

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 652

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 601

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 579

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 534

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 558

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 558

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 506

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 544

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 557

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 555

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 549

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 534

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 634

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 547

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 585

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 544

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 582

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 532

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 607

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 543

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 583

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 606

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 577

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 651

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 668

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 636

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 693

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 707

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 657

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 591

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 593

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 746

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 700

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 697

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 673

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 839

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cửa Cổng xếp Nhôm

Cửa Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp