slide 123
anh moi cua thanh long
bang hieu inox phong son
phan chau trinh
Slide 2

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 587

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 654

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 744

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 831

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 679

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 719

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 646

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 746

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 720

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 647

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 690

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 653

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 744

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 715

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 634

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 650

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 736

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 770

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 866

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 647

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 777

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 747

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 581

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 624

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 711

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 771

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 701

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 747

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 877

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 678

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 719

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 742

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 760

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 723

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 1245

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 710

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 645

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 664

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 663

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 688

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 671

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 697

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 716

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 648

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 693

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 661

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 634

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 641

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 618

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 548

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 534

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 555

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 527

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 489

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 613

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 565

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 537

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 503

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 525

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 524

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 470

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 509

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 524

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 519

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 509

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 502

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 600

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 511

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 539

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 512

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 546

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 501

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 559

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 507

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 542

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 558

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 531

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 614

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 625

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 591

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 654

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 658

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 614

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 557

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 555

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 701

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 659

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 635

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 615

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 772

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cửa Cổng xếp Nhôm

Cửa Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp