bang hieu inox phong son
phan chau trinh
Slide 2
Slide 1

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 420

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 519

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 622

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 680

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 578

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 604

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 552

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 627

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 614

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 496

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 560

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 552

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 619

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 588

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 538

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 534

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 604

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 633

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 748

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 526

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 653

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 645

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 475

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 532

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 619

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 678

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 616

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 656

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 778

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 593

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 637

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 651

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 653

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 625

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 1096

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 621

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 562

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 577

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 592

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 600

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 589

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 609

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 634

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 558

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 610

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 587

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 553

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 569

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 502

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 472

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 454

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 469

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 445

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 410

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 533

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 479

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 450

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 419

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 453

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 448

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 393

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 432

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 442

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 440

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 431

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 420

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 519

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 428

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 449

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 437

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 464

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 412

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 463

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 428

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 454

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 473

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 439

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 526

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 530

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 503

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 564

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 568

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 511

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 478

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 476

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 567

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 572

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 539

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 511

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 600

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cửa Cổng xếp Nhôm

Cửa Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp