slide 123
anh moi cua thanh long
bang hieu inox phong son
phan chau trinh
Slide 2

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 686

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 748

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 833

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 928

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 761

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 811

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 761

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 886

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 805

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 743

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 776

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 719

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 818

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 787

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 709

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 719

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 826

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 858

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 1014

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 715

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 865

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 827

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 648

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 675

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 777

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 839

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 770

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 837

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 947

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 748

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 780

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 814

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 822

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 783

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 1363

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 789

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 705

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 724

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 719

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 737

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 731

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 757

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 777

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 705

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 748

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 722

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 692

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 699

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 684

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 692

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 601

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 613

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 588

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 544

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 673

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 620

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 604

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 550

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 580

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 580

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 526

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 563

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 577

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 576

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 570

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 553

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 653

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 566

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 603

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 564

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 603

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 550

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 623

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 558

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 599

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 623

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 592

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 665

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 689

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 660

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 712

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 730

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 676

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 607

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 614

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 781

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 723

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 728

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 699

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 866

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cửa Cổng xếp Nhôm

Cửa Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp