slide 123
anh moi cua thanh long
bang hieu inox phong son
phan chau trinh
Slide 2

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 505

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 587

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 692

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 756

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 624

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 662

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 602

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 685

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 664

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 570

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 623

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 608

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 680

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 654

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 581

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 586

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 667

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 691

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 802

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 592

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 713

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 696

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 532

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 573

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 661

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 727

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 657

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 703

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 830

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 628

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 677

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 696

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 708

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 668

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 1174

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 660

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 601

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 618

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 627

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 638

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 624

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 649

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 674

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 597

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 650

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 628

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 595

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 606

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 570

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 511

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 491

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 511

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 488

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 449

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 576

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 520

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 491

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 455

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 488

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 490

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 430

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 470

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 477

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 476

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 470

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 458

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 557

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 469

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 494

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 474

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 508

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 456

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 517

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 468

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 497

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 517

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 483

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 573

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 583

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 552

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 612

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 612

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 568

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 516

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 514

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 626

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 613

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 580

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 560

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 690

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cửa Cổng xếp Nhôm

Cửa Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp