slide 123
anh moi cua thanh long
bang hieu inox phong son
phan chau trinh
Slide 2

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 744

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 788

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 871

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 967

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 799

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 862

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 789

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 927

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 841

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 788

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 810

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 750

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 847

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 819

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 741

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 748

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 865

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 892

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 1052

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 743

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 915

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 865

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 679

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 709

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 807

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 867

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 797

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 871

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 972

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 779

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 804

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 843

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 849

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 810

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 1398

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 814

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 729

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 751

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 747

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 763

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 758

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 781

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 798

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 728

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 764

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 742

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 708

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 724

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 711

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 717

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 624

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 641

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 613

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 564

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 696

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 646

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 629

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 570

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 603

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 608

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 559

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 587

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 601

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 604

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 592

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 577

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 677

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 596

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 627

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 592

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 626

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 574

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 650

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 583

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 621

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 644

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 610

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 688

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 717

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 690

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 740

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 756

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 699

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 630

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 644

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 816

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 753

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 763

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 724

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 910

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cửa Cổng xếp Nhôm

Cửa Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp