slide 123
anh moi cua thanh long
bang hieu inox phong son
phan chau trinh
Slide 2

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 621

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 689

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 769

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 859

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 700

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 740

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 663

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 768

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 745

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 672

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 716

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 668

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 765

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 734

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 650

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 673

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 760

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 788

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 917

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 670

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 805

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 768

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 599

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 637

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 732

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 787

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 717

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 769

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 899

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 695

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 735

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 760

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 777

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 739

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 1277

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 738

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 665

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 679

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 683

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 701

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 688

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 717

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 731

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 661

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 709

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 678

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 648

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 659

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 641

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 562

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 553

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 568

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 543

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 500

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 627

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 580

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 552

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 515

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 538

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 538

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 483

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 523

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 535

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 532

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 526

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 514

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 612

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 523

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 559

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 524

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 560

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 515

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 583

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 523

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 556

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 582

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 549

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 630

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 642

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 605

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 669

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 679

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 635

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 573

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 566

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 717

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 674

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 650

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 635

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 807

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cửa Cổng xếp Nhôm

Cửa Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp