7
4
3
Slide 2
Slide 1

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 281

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 336

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 477

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 539

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 438

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 452

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 439

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 503

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 499

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 330

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 445

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 441

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 487

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 464

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 424

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 408

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 463

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 497

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 544

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 404

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 502

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 504

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 355

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 435

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 509

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 552

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 505

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 537

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 608

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 491

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 535

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 528

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 550

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 514

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 866

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 470

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 470

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 488

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 493

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 501

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 494

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 485

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 534

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 459

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 449

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 471

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 432

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 456

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 404

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 380

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 344

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 378

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 346

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 323

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 398

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 402

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 362

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 335

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 346

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 353

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 295

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 342

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 343

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 351

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 345

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 321

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 408

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 341

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 355

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 339

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 360

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 310

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 357

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 333

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 339

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 377

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 344

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 423

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 424

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 394

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 442

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 449

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 412

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 390

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 384

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 417

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 459

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 426

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 388

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 450

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cổng xếp Nhôm

Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp