anh moi cua thanh long
bang hieu inox phong son
phan chau trinh
Slide 2

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 452

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 548

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 658

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 706

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 601

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 631

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 574

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 654

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 639

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 536

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 589

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 577

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 643

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 612

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 563

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 557

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 638

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 664

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 773

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 555

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 684

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 669

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 501

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 551

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 639

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 700

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 638

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 684

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 802

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 609

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 656

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 673

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 681

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 651

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 1136

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 641

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 585

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 598

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 609

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 619

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 606

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 628

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 655

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 579

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 633

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 610

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 573

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 587

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 538

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 492

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 472

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 490

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 467

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 428

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 554

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 498

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 473

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 433

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 471

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 465

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 412

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 450

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 460

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 458

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 448

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 441

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 537

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 453

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 472

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 454

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 488

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 436

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 493

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 449

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 478

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 499

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 463

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 551

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 561

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 530

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 586

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 590

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 539

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 499

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 495

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 593

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 591

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 560

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 534

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 647

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cửa Cổng xếp Nhôm

Cửa Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp