phan chau trinh
7
4
3
Slide 2
Slide 1

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 390

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 473

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 586

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 643

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 543

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 569

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 530

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 595

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 585

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 461

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 533

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 524

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 591

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 558

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 510

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 509

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 577

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 601

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 716

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 505

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 622

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 613

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 443

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 508

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 601

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 655

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 592

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 632

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 727

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 569

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 610

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 625

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 631

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 598

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 1046

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 596

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 543

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 558

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 569

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 573

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 570

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 582

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 603

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 535

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 568

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 560

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 525

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 549

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 475

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 451

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 428

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 446

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 422

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 389

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 499

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 458

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 425

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 400

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 431

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 425

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 368

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 414

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 420

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 423

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 414

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 399

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 497

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 411

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 425

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 414

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 440

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 393

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 439

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 404

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 418

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 444

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 411

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 493

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 505

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 476

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 522

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 546

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 485

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 454

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 450

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 531

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 545

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 512

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 479

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 565

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cổng xếp Nhôm

Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp