slide 123
anh moi cua thanh long
bang hieu inox phong son
phan chau trinh
Slide 2

Chào mừng Quý khách đến với website InoxPhongSon.Vn - Chuyên cung cấp: Cửa Cổng Xếp Inox, Cổng Xếp Hợp Kim Nhôm, Barier Tự động - Hotline: 0935.52.52.35 (Duy)

Cổng xếp Inox 26

Đăng ngày: 12/11/2015 - Lượt xem: 543

Cổng xếp Inox 25

Đăng ngày: 10/11/2015 - Lượt xem: 621

Cổng xếp Inox 24

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 719

Cửa cổng xếp Inox 23

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 798

Cửa cổng xếp Inox 22

Đăng ngày: 30/11/2014 - Lượt xem: 652

Cửa cổng xếp Inox 21

Đăng ngày: 29/11/2014 - Lượt xem: 689

Cổng xếp trong nước 20

Đăng ngày: 28/11/2014 - Lượt xem: 622

Cổng xếp trong nước 18

Đăng ngày: 26/11/2014 - Lượt xem: 717

Cổng xếp trong nước 17

Đăng ngày: 25/11/2014 - Lượt xem: 688

Cổng xếp trong nước 16

Đăng ngày: 24/11/2014 - Lượt xem: 613

Cổng xếp trong nước 15

Đăng ngày: 23/11/2014 - Lượt xem: 649

Cửa cổng Xếp 14

Đăng ngày: 22/11/2014 - Lượt xem: 627

Cổng xëp trong nước 13

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 715

Cổng xếp trong nước 12

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 689

Cổng xếp trong nước 11

Đăng ngày: 18/11/2014 - Lượt xem: 609

Cổng xếp trong nước 10

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 618

Cổng xếp trong nước 09

Đăng ngày: 10/11/2014 - Lượt xem: 701

Cổng xếp trong nước 07

Đăng ngày: 08/11/2014 - Lượt xem: 738

Cổng xếp trong nước 06

Đăng ngày: 25/08/2014 - Lượt xem: 835

Cổng xëp trong nước 05

Đăng ngày: 06/04/2014 - Lượt xem: 622

Cổng xếp trong nước 04

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 750

Cổng xếp trong nước 03

Đăng ngày: 21/01/2014 - Lượt xem: 722

Cửa Cổng xếp 02

Đăng ngày: 18/01/2014 - Lượt xem: 558

Cổng xếp Inox 01

Đăng ngày: 01/01/2014 - Lượt xem: 596

Cổng điện nhập khẩu 01

Đăng ngày: 21/01/2015 - Lượt xem: 686

Cổng điện nhập khẩu 02

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 751

Cổng điện nhập khẩu 03

Đăng ngày: 21/11/2014 - Lượt xem: 680

Cổng điện nhập khẩu 04

Đăng ngày: 19/11/2014 - Lượt xem: 725

Cổng điện nhập khẩu 05

Đăng ngày: 17/11/2014 - Lượt xem: 854

Cổng điện nhập khẩu 06

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 656

Cổng điện nhập khẩu 07

Đăng ngày: 15/11/2014 - Lượt xem: 702

Cổng điện nhập khẩu 08

Đăng ngày: 11/11/2014 - Lượt xem: 724

Cổng điện nhập khẩu 09

Đăng ngày: 09/11/2014 - Lượt xem: 734

Cổng điện nhập khẩu 10

Đăng ngày: 27/10/2014 - Lượt xem: 696

Cổng điện Nhập khẩu 11

Đăng ngày: 25/10/2014 - Lượt xem: 1210

Cổng điện nhập khẩu 12

Đăng ngày: 27/06/2014 - Lượt xem: 686

Cổng điện nhập khẩu 13

Đăng ngày: 21/05/2014 - Lượt xem: 625

Cổng điện nhập khẩu 14

Đăng ngày: 21/04/2014 - Lượt xem: 643

Cổng điện nhập khẩu 15

Đăng ngày: 21/03/2014 - Lượt xem: 647

Cổng điện nhập khẩu 16

Đăng ngày: 15/03/2014 - Lượt xem: 662

Cổng điện nhập khẩu 17

Đăng ngày: 01/03/2014 - Lượt xem: 649

Cổng điện Nhập khẩu 18

Đăng ngày: 21/02/2014 - Lượt xem: 668

Cổng điện nhập khẩu 19

Đăng ngày: 19/02/2014 - Lượt xem: 694

Cổng điện nhập khẩu 20

Đăng ngày: 13/02/2014 - Lượt xem: 626

Cổng xếp Nhập khẩu 21

Đăng ngày: 11/02/2014 - Lượt xem: 672

Cổng xếp Nhập khẩu 22

Đăng ngày: 06/02/2014 - Lượt xem: 643

Cổng xếp Nhập khẩu 23

Đăng ngày: 04/02/2014 - Lượt xem: 610

Cổng xếp Nhập khẩu 24

Đăng ngày: 01/02/2014 - Lượt xem: 625

Cửa Cổng Xếp Nhôm 27

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 595

Cửa Cổng Xếp Nhôm 26

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 526

Cửa Cổng Xếp Nhôm 25

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 510

Cửa Cổng Xếp Nhôm 24

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 529

Cửa Cổng Xếp Nhôm 23

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 504

Cửa Cổng Xếp Nhôm 22

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 467

Cửa Cổng Xếp Nhôm 21

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 590

Cửa Cổng Xếp Nhôm 20

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 538

Cửa Cổng Xếp Nhôm 19

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 511

Cửa Cổng Xếp Nhôm 18

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 479

Cửa Cổng Xếp Nhôm 17

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 505

Cửa Cổng Xếp Nhôm 16

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 506

Cửa Cổng Xếp Nhôm 15

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 446

Cửa Cổng Xếp Nhôm 14

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 488

Cửa Cổng Xếp Nhôm 13

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 503

Cửa Cổng Xếp Nhôm 12

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 492

Cửa Cổng Xếp Nhôm 11

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 486

Cửa Cổng Xếp Nhôm 10

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 477

Cửa Cổng Xếp Nhôm 09

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 576

Cửa Cổng Xếp Nhôm 08

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 486

Cổng Xếp Nhôm 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 513

Cửa Cổng Xếp Nhôm 07

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 491

Cửa Cổng Xếp Nhôm 05

Đăng ngày: 05/07/2015 - Lượt xem: 526

Cổng Xếp Nhôm 04

Đăng ngày: 04/07/2015 - Lượt xem: 480

Barie Tự Động 06

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 539

Barie Tự Động 05

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 489

Barie Tự Động 04

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 518

Barie Tự Động 03

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 540

Barie Tự Động 02

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 511

Barie Tự Động 01

Đăng ngày: 06/07/2015 - Lượt xem: 595

Cửa Cổng Lùa 06

Đăng ngày: 16/07/2015 - Lượt xem: 604

Cửa Cổng Lùa 05

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 569

Cửa Cổng Lùa 04

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 631

Cửa Cổng Lùa 03

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 630

Cửa Cổng Lùa 02

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 593

Cửa Cổng Lùa 01

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 536

Hộp đèn Led điện tử

Đăng ngày: 07/07/2015 - Lượt xem: 530

Bộ điều khiển Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 653

Động cơ Motor 03

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 629

Động cơ Motor 1 ray

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 603

Động cơ Không ray THP-BS078

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 586

Bánh xe Cổng xếp

Đăng ngày: 12/11/2014 - Lượt xem: 726

Cửa Cổng Xếp Inox Phong Sơn xin kính chào Qúy khách!

Chúng tôi là đơn vị chuyên thi công và gia công Cửa Cổng Xếp Inox tự động chuyên nghiệp và uy tín tại Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên. Các Sản phẩm hiện chúng tôi đang cung cấp gồm có:

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp trong nước

Cổng xếp Inox, Nhôm sơn Tĩnh điện và đặc biệt là Cổng xếp Inox 304 chất lượng bền vững với thời gian, bảo hành uy tín.

Cổng nhập khẩu

Cổng nhập khẩu

Chủ yếu từ Trung Quốc hoặc Đức

Cửa Cổng xếp Nhôm

Cửa Cổng xếp Nhôm

Được làm từ Hợp kim Nhôm, không bền bằng Inox nhưng mẫu mã đẹp

Phụ kiện cổng xếp

Phụ kiện cổng xếp

Như Motor Cổng xếp Không ray, 1 ray và 2 ray, Màn hình cổng xếp đèn Led, Bộ điều khiển cổng xếp